พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง รูปภาพ. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง หมายถึง พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ สู้นิ่งไว้ดีกว่า. สำนวนสุภาษิต ” พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง ”. Thai Daily Khao พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง หมายถึง from […]