เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ รูปภาพ. อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า คือ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ลงที่สถานีสะพานตากสิน แล้วต่อเรืิอฟรีของโครงการมา. เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ สามารถเดินทางมาได้หลายทางครับ ไม่ว่าจะขับรถส่วนตัวมา, เรือโดยสาร, รถโดยสารด่วนพิเศษ brt, รถไฟฟ้า […]