รูปภาพ วิธี ทํา กระทง ใบตอง. ตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ. พับตามรูป จำนวน 3 กลีบ จากนั้นนำมาสวมเีัรียงกันให้มีระยะห่างพองาม. idea กระทง ภาพวันลอยกระทง […]